Merak nedir? En çok merak edilen sorular…

Merak nedir? En çok merak edilen sorular…

Merak insanlarda ve hayvanlarda gözlenen araştırma ve öğrenmeye yönelik bir davranış biçimidir. Ayrıca merak bu davranışa yol açan duygunun adıdır. Merak insanlık tarihinde bilim ve teknolojinin gelişmesine yol açan en önemli niteliktir.
Merak insanlarda bebeklik yaşından yaşlılığa kadar her yaşta gözlenen bir davranıştır. Ayrıca memeli hayvanlar, balıklar, sürüngenler ve böcekler dahil bütün hayvanlarda kolayca gözlenebilir…

23 Şubat 2013 Saat : 1:59
admin
devamını oku

İBN-İ RÜŞD

İBN-İ RÜŞD

Meşşâi Okulunun son temsilcisi, Filozof, Fakih, Hekim ve Astronom                              
1120 yılında (Bazı kaynaklara göre 1126) Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu.  Adı ‘Ebü’l Velîd Muhammed bin Ahmed bin Muhammed el-Kurtubî’dir.  Ehli sünnet âlimi olan dedesi Muhammed İbn-i  Rüşd’e nisbetle İbn-i Rüşd adıyla meşhur olmuştur.

19 Şubat 2018 Saat : 5:05
Dogan
devamını oku

BAYRAK

BAYRAK

Bayrak, bir devleti veya bir kuruluşu temsil eden alâmet, milli sembol.
İnsanlık her dönemde kendini, içinde bulunduğu topluluğu veya devleti farklı kılmak, temsil etmek amacıyla belirli işaret veya sembolleri kullanmışlardır.

28 Ocak 2018 Saat : 2:47
Dogan
devamını oku

ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)

ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)

Cumhuriyet Dönemi Şair ve Yazarlarından
30 Mart 1910’da, İstanbul’da doğdu. Daha 8 yaşlarında iken annesini kaybetti. Mütareke yıllarında yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı ve ilk şiiri de Ocak 1927’de, Servet-i Fünun Dergisinde yayınlandı.

16 Mayıs 2017 Saat : 5:13
Dogan
devamını oku

YAHYA KEMÂL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMÂL BEYATLI (1884-1958)

Şair, Yazar, Siyasetçi ve Diplomat
Asıl adı Ahmed Âgah olup, 2 Aralık 1884’te , o dönemde Osmanlı toprakları içinde bulunan Üsküp’te doğdu. Babası Niş’li İbrahim Nâci Bey, annesi Nakiye Hanım’dır. Çocukluk yıllarını Rakofça çiftliğinde geçirdi. İlk tahsiline, 1889’da Yeni Mektep’te başladı,  Mekteb-i Edeb’de devam etti.

7 Mayıs 2017 Saat : 8:57
Dogan
devamını oku

SALİH ZEKİ BEY (1864-1921)

SALİH ZEKİ BEY (1864-1921)

Türk Matematik Bilgini
Boyabatlı Hasan Ağa ve Saniye Hanımın çocukları olarak, 1864’te İstanbul’da doğdu. Ailesi yoksul olan Salih, daha küçük yaşlarda iken önce annesini; ardından da babasını kaybedince hem öksüz, hem de yetim kaldı.

25 Nisan 2017 Saat : 5:35
Dogan
devamını oku

SADREDDİN KONEVİ

SADREDDİN KONEVİ

İslâm Kelâm Alimi, Vahdet-i Vücûd Düşüncesi Temsilcilerinden
Adı Ebü’l-Meâli Sadrüddin Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yusuf Konevi olup, Malatya’da doğdu. Tam olarak bilinmemekle birlikte, XIII. YY’ın ilk yıllarında doğduğu kesindir.

22 Nisan 2017 Saat : 9:10
Dogan
devamını oku

SAMİHA AYVERDİ (1905-1993)

SAMİHA AYVERDİ (1905-1993)

Cumhuriyet Dönemi Yazarlarından, Mutasavvıf, Düşünür
Osmanlı subayı İsmail Hakkı Bey ve Fatma Meliha Hanım’ın kızı olarak 1905 yılında, İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Şehzadebaşı semtinde geçti, ilk tahsilini mahalle mektebinde yaptı;

22 Nisan 2017 Saat : 8:37
Dogan
devamını oku

RIZA NUR (1879-1942)

RIZA NUR (1879-1942)

Hekim, Siyasetçi, Yazar ve Türkolog
1879 Yılında, kunduracı Mahmud Zeki Efendi’nin oğlu olarak Sinop’ta doğdu. İlköğenimini Sinop’ta yaptıktan sonra, İstanbul’a gitti. Önce Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ni (ortaokul), ardından da Tıbbiye İdadisi’ni bitirdi (Lise). Liseden sonra Askeri Tıp Okulu’na devam edip, 1901 yılında tabip yüzbaşı oldu.

16 Nisan 2017 Saat : 4:14
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar