NÜKLEER ENERJİ

NÜKLEER ENERJİ

Nükleer Enerji
Atom çekirdeğinin değişimi sırasında ortaya çıkan enerji.  Çekirdeğin değişimi fisyon veya füzyon olarak ortaya çıkar. Einstein’in denklemlerinde belirtildiği gibi, nükleer tepkimeler sırasında meydana gelen çok küçük kütle kaybı bile;  muazzam bir enerji açığa çıkarabilmektedir.

9 Haziran 2015
bosluk

MENDEL YASALARI

MENDEL YASALARI

Mendel Yasaları
Avusturya’lı din adamı (papaz) ve botanikçi Lohann Gregor Mendel’in bulduğu  kalıtımla ilgili yasalar.
Mendel, 1822 yılında Heinzendorf’ta doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra, 1843 yılında papaz olarak çalışmaya başladı.  1853 yılında,  yardımcı profesör atandığı Brünn’deki okulda araştırmalarına başladı.

27 Mayıs 2015
bosluk

MANTIK

MANTIK

Mantık
Doğruyu ortaya koymak için, insanın akıl ve zihin faaliyetlerini ele alan; doğru düşünmenin koşul ve kurallarını  belirleyen ilim dalı. Kısaca doğru düşünmeyi ve muhakeme etmeyi elen alan bilim. Doğru bilgiye ulaşmaya çabalarında, zihnin işlev ve işlemlerini belirlerken; hangi bilgilerin geçerli, hangilerinin de geçersiz olacağını  belirlemeye çalışır.

21 Mayıs 2015
bosluk

JEOKİMYA NEDİR?

JEOKİMYA NEDİR?

Jeokimya
Yerkürenin ve diğer gezegenlerin kimyasal yapısını inceleyen bilim dalı. Yeryüzünün kimyasal bileşimi, gezegenlerin oluşumu teorisi ile ele alınır. Elementlerin kimyasal yapılarını inceleyerek, oluşumunu, bulunuşunu; bunların yer ve zamanını tespit etmeye çalışır.

15 Nisan 2015
bosluk

JEOFİZİK NEDİR?

JEOFİZİK NEDİR?

Jeofizik
Yerkürenin fiziksel  özelliklerini ve yapısını inceleyen bilim dalı. Jeofiziğin konusu karasal yerküre, okyanuslar ve atmosferdeki fiziksel olaylardır.  Uygulamalı jeofiziğin konusu yerkabuğu katmanlarında bulunan yer altı yapılarını ve özel durumlarını incelemektir.

15 Nisan 2015
bosluk

İZOTOP NEDİR?

İZOTOP NEDİR?

İzotop
Çekirdeklerinde eşit sayıda proton bulunduran (atom numaraları aynı), fakat farklı sayıda nötron içeren elementlere verilen ad. Hemen hemen aynı kimyasal özelliklere sahip, fiziksel özellik bakımından ise farklı olan ve periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan elementlerdir.

14 Nisan 2015
bosluk

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar