BAYRAK

BAYRAK

Bayrak, bir devleti veya bir kuruluşu temsil eden alâmet, milli sembol.
İnsanlık her dönemde kendini, içinde bulunduğu topluluğu veya devleti farklı kılmak, temsil etmek amacıyla belirli işaret veya sembolleri kullanmışlardır.

28 Ocak 2018
bosluk

ÜZERLİK OTU

ÜZERLİK OTU

 

Sedefotugillerden,  Mayıs-Ağustos ayları arasında yeşilimsi-beyaz çiçekler açan, çok yıllık otsu bir bitkidir.  30-50 cm boylarındaki üzerliğin gövdesi yatık ve otsudur. Genel olarak sıcak bölgelerde,  kumluk ve taşlık alanlarda görülen bitkinin yaprakları çok parçalı;  çiçekleri uzun saplıdır.

14 Ekim 2015
bosluk

SEVR ANTLAŞMASI

SEVR ANTLAŞMASI

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı Devleti ile  itilaf devletleri arasında; 10 Ağustos 1920 tarihinde yapılan antlaşma.  Ayrıca bu antlaşmaya Yunanistan, Japonya ile diğer bazı Avrupa devletleri de taraf oldu.

1 Eylül 2015
bosluk

RADYASYON

RADYASYON

Radyasyon
Radyasyon veya ışınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin salınımı veya aktarımıdır.  Her maddenin temelini oluşturan atomlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ile;

8 Ağustos 2015
bosluk

PATAGONYA

PATAGONYA

Patagonya Platosu
Güney Amerika’da, Şili ve Arjantin’in güney bölgelerini kapsayan ve yaklaşık 800.000 km2 alana sahip plato. Batıda Ant’larden Atlas Okyanusu’na doğru eğimli olan bölgenin, Arjantin tarafları daha kurak, Şili kesimi yağışlıdır. Güney kesimlerinde ise Antartika iklimi hakimdir.

4 Ağustos 2015
bosluk

ÖZÜMLEME

ÖZÜMLEME

Özümleme
Canlıların beslenme için dışarıdan aldıkları maddeleri sindirerek kendi öğelerine benzeterek vücutlarına katması (asimilasyon). Besin maddelerinin, hücrenin yapı taşlarına dönüşmesi. Canlılar, mantarlar ve kimi bakteriler;

31 Temmuz 2015
bosluk

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar