SADREDDİN KONEVİ

SADREDDİN KONEVİ

İslâm Kelâm Alimi, Vahdet-i Vücûd Düşüncesi Temsilcilerinden
Adı Ebü’l-Meâli Sadrüddin Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yusuf Konevi olup, Malatya’da doğdu. Tam olarak bilinmemekle birlikte, XIII. YY’ın ilk yıllarında doğduğu kesindir.

22 Nisan 2017
bosluk

MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABÎ

MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABÎ

İslâm Düşünce ve Tasavvuf Tarihinin Önde Gelen Âlimlerinden
Adı Ebû Bekr Muhammed bin Ali olup, kendisi de birçok eserinde adını ‘Muhammed İbnü’l Arabî’ olarak kaydetmiştir. İslâm âlimleri de ‘Şeyhü’l Ekber’ ve Muhyiddin’ lakaplarını vermişlerdir.

7 Şubat 2017
bosluk

İTİKÂF

İTİKÂF

Sözlükte hapsetmek, men etmek, oraya bağlanıp kalmak gibi anlamlara gelen itikâf; fıkıhta kişinin ibadet amacıyla belirli bir süre camide kalmasını ifade eder. İtikâfa giren kişiye ‘mu’tekif’ veya ‘âkif’ denilir.

6 Kasım 2016
bosluk

İHRAM

İHRAM

Haram aylarına veya Harem bölgesine girmek, haram kılmak anlamına gelen ihram kelimesi; terim olarak hac veya umreye niyet eden kimsenin, diğer zamanlarda yapması helâl olan bazı fiil ve davranışlarının, hac veya umrenin tamamlanmasına kadar yasak olmasını ifade eder.

26 Ekim 2016
bosluk

ISKAT

ISKAT

Terim olarak düşürmek, atmak, izale etmek anlamlarına gelen ıskat; hukukta bir mülkiyet veya hakkın malik ve ya sahibi kabul edilene intikalinin reddi ile bunlardan mahrum bırakılması manasını ifade eder.

20 Ekim 2016
bosluk

ORUÇ

ORUÇ

Oruç kelimesi bir şeye karşı kendini tutmak, uzak durmak anlamına gelir. İslâm dinine göre oruç tan yerinin ağarmasından, güneşin batmasına kadar; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durarak yerine getirilen bir ibadettir. Süresi içerisinde, oruç yasaklarına uyulmasına imsâk denilir; ayrıca oruca başlama anı manasına da kullanılır.

4 Mayıs 2016
bosluk

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar