İBN-İ RÜŞD

İBN-İ RÜŞD

Meşşâi Okulunun son temsilcisi, Filozof, Fakih, Hekim ve Astronom                              
1120 yılında (Bazı kaynaklara göre 1126) Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu.  Adı ‘Ebü’l Velîd Muhammed bin Ahmed bin Muhammed el-Kurtubî’dir.  Ehli sünnet âlimi olan dedesi Muhammed İbn-i  Rüşd’e nisbetle İbn-i Rüşd adıyla meşhur olmuştur.

19 Şubat 2018
bosluk

ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)

ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)

Cumhuriyet Dönemi Şair ve Yazarlarından
30 Mart 1910’da, İstanbul’da doğdu. Daha 8 yaşlarında iken annesini kaybetti. Mütareke yıllarında yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı ve ilk şiiri de Ocak 1927’de, Servet-i Fünun Dergisinde yayınlandı.

16 Mayıs 2017
bosluk

YAHYA KEMÂL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMÂL BEYATLI (1884-1958)

Şair, Yazar, Siyasetçi ve Diplomat
Asıl adı Ahmed Âgah olup, 2 Aralık 1884’te , o dönemde Osmanlı toprakları içinde bulunan Üsküp’te doğdu. Babası Niş’li İbrahim Nâci Bey, annesi Nakiye Hanım’dır. Çocukluk yıllarını Rakofça çiftliğinde geçirdi. İlk tahsiline, 1889’da Yeni Mektep’te başladı,  Mekteb-i Edeb’de devam etti.

7 Mayıs 2017
bosluk

SALİH ZEKİ BEY (1864-1921)

SALİH ZEKİ BEY (1864-1921)

Türk Matematik Bilgini
Boyabatlı Hasan Ağa ve Saniye Hanımın çocukları olarak, 1864’te İstanbul’da doğdu. Ailesi yoksul olan Salih, daha küçük yaşlarda iken önce annesini; ardından da babasını kaybedince hem öksüz, hem de yetim kaldı.

25 Nisan 2017
bosluk

SADREDDİN KONEVİ

SADREDDİN KONEVİ

İslâm Kelâm Alimi, Vahdet-i Vücûd Düşüncesi Temsilcilerinden
Adı Ebü’l-Meâli Sadrüddin Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yusuf Konevi olup, Malatya’da doğdu. Tam olarak bilinmemekle birlikte, XIII. YY’ın ilk yıllarında doğduğu kesindir.

22 Nisan 2017
bosluk

SAMİHA AYVERDİ (1905-1993)

SAMİHA AYVERDİ (1905-1993)

Cumhuriyet Dönemi Yazarlarından, Mutasavvıf, Düşünür
Osmanlı subayı İsmail Hakkı Bey ve Fatma Meliha Hanım’ın kızı olarak 1905 yılında, İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Şehzadebaşı semtinde geçti, ilk tahsilini mahalle mektebinde yaptı;

22 Nisan 2017
bosluk

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar