GOBİ ÇÖLÜ

GOBİ ÇÖLÜ

Gobi Çölü
Orta Asya’daki çöl platosu. Büyük bölümü Moğolistan Cumhuriyeti sınırları içinde olan ve Çin’e bağlı Sin-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınlarındaki bölgeleri de içine alan büyük çöl.  900-1500 metre yükseklikte  olan ve yaklaşık 1,3 milyon km2 yer  kaplayan platonun etrafını kayalık sıradağlar çevirmiştir.

7 Nisan 2015
bosluk

FİZAN NEDİR?

FİZAN NEDİR?

Fizan
Libya’nın güney-batı bölgesi. Bugün Libya’nın üç bölgesinden biri olan Fizan, 1551 yılından 1911’e kadar Osmanlı idaresi altında kalmıştır. 1911’de İtalyanlarca işgal edilen bölge, 1943 yılında İngiliz-Fransız hakimiyetine girmiş; 1949’da da Libya Krallığına dahil olmuştur.

2 Nisan 2015
bosluk

ZEKÂ

ZEKÂ

Zekâ Nedir ?

Zekâ; zihnin anlama, kavrama ve çözümleme yeteneğidir. Yani sebep ile netice arasındaki bağlılıklar ile benzeyiş ve ayrılıkları bulma gücü. Bir başka ifade ile de, yeni koşul ve vaziyetlere, zihnin en iyi bir şekilde uyması denilebilir. Zihnin bu kavrayışı hızlı ve yüzeysel olabileceği gibi;

4 Mart 2015
bosluk

ANTİKORLAR

ANTİKORLAR

Vücudu enfeksiyonlardan koruyan önemli proteinler grubu.  Bir başka deyişle;  vücuda giren zararlı bir maddeye karşı, vücudun meydana getirdiği savunma gücü. Virüs,  bakteri  veya herhangi bir madde vücuda girdiğinde,  bunları etkisiz hale getirmek için;

19 Aralık 2014
bosluk

BAKTERİLER

BAKTERİLER

Gözle görülemeyecek kadar küçük,  büyük bölümü tek hücreden meydana gelen  mikroorganizmaların genel adı. Mikroorganizmaların en büyük sınıfı olan bakteriler; yalın yapılı,  çekirdekli,  çevre zarı bulunmayan,  genellikle hücre bölünmesi ile çoğalan canlılardır.

19 Aralık 2014
bosluk

METAMORFOZ

METAMORFOZ

Başkalaşım

Bazı canlı türleri,  yumurtadan çıktıktan sonra,  larva döneminden erişkin hale gelinceye kadar,  bazı evreler  geçirirler.  İşte bu bünye değişikliğine metamorfoz veya başkalaşım adı verilir.

2 Aralık 2014
bosluk

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar