MİSÂK-I MİLLİ

MİSÂK-I MİLLİ

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Kabul Ettiği Barış Şartlarını Açıklayan Bildiri
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, bir taraftan Anadolu’da kurtuluş hazırlıkları çerçevesinde hazırlıklar ve teşkilatlanma sürecinde Erzurum ve Sivas kongreleri (1919) toplandı; diğer yandan da bu kongrelerin talebi doğrultusunda Osmanlı Hükümeti genel seçim kararı aldı.

11 Ocak 2017
bosluk

RAMAZANOĞULLARI

RAMAZANOĞULLARI

Adana Bölgesinde Hüküm Süren Türkmen Beyliği (1352-1608)
Oğuzların Üç oklu koluna bağlı Yüregir boyuna mensup Türkmenler, Moğol istilası üzerine; diğer Türkmen Boyları ile birlikte, XIII. YY’da Anadolu’ya göç ettiler. Moğolların, Anadolu’da da akın ve istilalarının sürdüğü bu dönemde; Suriye taraflarına doğru giderek Memluk topraklarına doğru ilerlediler.

15 Nisan 2016
bosluk

VİKİNGLER

VİKİNGLER

 

Denizcilik ve savaşçılık konularında ünlü,  Avrupalı eski bir kavim.
Kuzey insanları anlamına gelen Normanlar olarak da bilinen Vikingler, İskandinavya bölgesinde yaşıyorlardı.  8. yy’ın sonlarında başlattıkları saldırılar ile tarih sahnesinde görülmeye başladılar.

20 Ekim 2015
bosluk

VANDALLAR

VANDALLAR

 

Cermen topluluklarından  bir kavim.  M.Ö’ki dönemlerde, Baltık Denizi kıyılarında yaşadıkları bilinmektedir.  Bu dönemlerde Romalılarla ilişkileri oldu.  Hunların Avrupa’ya yaptıkları akınlar nedeniyle, kaçarken Galya’yı yağmaladılar.  Portekiz ve Güney İspanya’ya geçerek, toprakları kendi aralarında bölüşüp; oralarda yerleştiler. 

16 Ekim 2015
bosluk

VAKA-I HAYRİYE

VAKA-I HAYRİYE

Osmanlı’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olayına verilen ad
Osmanlı İmparatorluğu’nda, kuruluşundan itibaren barışta ve seferlerde çok faydalı hizmetler görmüş olan Yeniçeri ocağı;  büyük zaferlerde de önemli roller oynamıştı.  Ne var ki Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk örneği görülmeye başlayan itaatsızlık, zamanla daha sıklaşmaya ve başıbozukluğa doğru gitmeye başladı.

15 Ekim 2015
bosluk

UHUD SAVAŞI (625)

UHUD SAVAŞI (625)

İslâm Tarihinde Müslümanların Mekkeli Müşriklerle Yaptıkları İkinci Büyük Savaş
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler 624’te Bedir’de karşılaşmışlar, bu savaşta Mekkeliler büyük bir yenilgiye uğramış; ileri gelenlerinden birçoğunu da savaşta kaybetmişlerdi. Bedir’in intikamını almak, Hz Muhammed ve amcası Hamza’yı öldürmek planları çerçevesinde, hem İslâmiyeti ortadan kaldırmak, hem de Şam ticaret yolunu Müslümanların kontrolünden kurtarmak için harekete geçtiler.

10 Ekim 2015
bosluk

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar