ABDULHAK HAMİT TARHAN (1851-1937)


Şair, tiyatro yazarı.

Abdulhak Hamit Tarhan; 5 Şubat 1851’de İstanbul’da doğdu. Tahsil hayatına özel hocalardan ders alarak başladı. Sonra mahalle mektebi  ve rüştiyede okudu. 1863 yılında Paris’e giderek özel bir kolejde okudu ve Fransızca öğrendi.  İstanbul’a döndükten sonra, Fransız mektebine devam ederek fransızcasını geliştirdi. Diplomat olan babası ile İran’a giderek Farsça öğrendi. Babasının ölümü üzerine, İstanbul’a dönerek çeşitli görevlerde bulunduktan sonra; 1876 yılında hariciye mesleğini seçti. Değişik ülke ve bölgelerde bulundu. abdlhakhamittarhan1Cumhuriyetin ilanından sonra , Türkiye’ye dönen Abdulhak Hamit Tarhan; 1928’de İstanbul Milletvekili seçildi ve bu göreve devam ederken, 12 Nisan 1937’de vefat etti.
Abdulhak Hamit Tarhan; Tanzimat sonrası dönemden, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan süreci yaşamış, bu dönem içerisindeki edebi eserleri yakından takip etme imkanı bulmuş;  ayrıca, diplomat olması nedeniyle;  doğu ve batı edebiyatını  tanımıştır.  Eserlerinde doğunun yannıda,  batı  tesiri de görülür . Şiir ve tiyatro alanında eserler kaleme almıştır.

 

E S E R L E R  İ :

Şiirleri:        

 • Makber
 • Ölü
 • Kahpe
 • Bala’dan Bir Ses
 • Validem
 • Yadigarı Harp
 • İlham-ı  Vatan
 • Tayflar Geçidi
 • Garam
 • Yabancı Dostlar
 • Liberte
 • Sardanapal

Nesir Eserleri:

 • Macera-i Aşk
 • Sabrü Sebat
 • içli Kız
 • Duhter-i Hindu
 • Tarık yahut Endülüs’ün Fethi
 • İbn-i Musa
 • Finten
 • Nesteren
 • Tezer
 • Eşber
26 Mayıs 2013 Saat : 6:07

ABDULHAK HAMİT TARHAN (1851-1937) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: