AHİ EVRAN (1171-1262)


Anadolu Ahilik teşkilatının kurucusu ve piri olan; alim ve büyük veli.
Asıl adı; Mahmud bin Ahmed-el Hoy olup, Azerbeycan’nın Hoy kasabasında doğmuştur. Çocukluk döneminde,
doğduğu yerde, ilk eğitimini alan Ahi Evren; Horasan’a giderek,dönemin büyük alimlerinden olan Fahreddin-i
Razi’nin talebesi oldu. Ondan akli ve nakli ilimleri öğrenerek kendini yetiştirdi. Ahmet Yesevi’nin talebelerinin toplantı ve sohbetlerine katılarak, tasavvufi konularda söz sahibi olu. Bir Hac yolculuğu sırasında, Evhadüddin Hamid Kirmani ile karşılaştı ve onun talebesi oldu. Hocasının ölümüne kadar da, onun yanından ayrılmadı. Hamid Kirmani’den; tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıb ilimlerini öğrenerek, bu konularda büyük bir alim oldu. Dönemin en büyük ilim ve alim merkezi olan Bağdat’ın bilgi deryasından bol bol faydalanan Ahi Evren; Mecdüddin İshak’ın daveti üzerine, hocası Evhadüddin ve Muhyiddin İbni Arabi ile birlikte Anadolu’ya geldi. Hacasının kızı Fatıma Bacı ile evlendi. Anadolu’da çeşitli şehirleri gezerek vaazlar verdi, özellikle esnafa; İslamiyeti, iş ve dünya hayatını anlattı. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı, müslümanları teşkilatlandırdı. Hocasının vefatı üzerine; vekili olarak yerine geçti ve Kayseri’ye yerleşti. Dericilik atölyesi kurarak geçimini temin ederken; bir taraftan da vaaz ve nasihatlarını devam ettirdi. Esnaflar arasında çok sevildi ve sayıldı. Esnaf teşkilatı olan, Ahilik müessesesini kurarak, şehir ve kasabalarda teşkilatlandırdı. Onun gözetimi altında, meslek mensuplarının toplanıp sohbet edebilecekleri dergahlar kuruldu. Artık esnafın bir meslek örgütü tamamlanmıştı. Ahi Evren’in eşi de hanımlar arasında teşkilatlanmayı sağlayarak Bacıyan-ı Rum adıyla tanındı.

Ahi Evran Türbesi(Kırşehir)

Ahi Evran Türbesi ve Camii(Kırşehir)

Ahi Evren’in yetiştirdiği talebeler; gittikleri yerlerde, esnafı teşkilatlandırarak, Moğol tehlikesine
karşı milis kuvvetleri oluşturdular. 1228’de Konya’ya giderek oraya yerleşen Ahi Evren; orada da irşad
faaliyetlerini devam ettirdi. Bir siyasi olay sonrasında hapse atılıp, beş yıl hapiste kaldıktan sonra
Denizli’ye gidip tekrar Konya’ya dönen Ahi Evren; Şems-i Tebrizi’nin şehit edilmesinden sonra, Konya’dan
ayrılarak Kırşehir’e yerleşti. Orada da Allah rızası için çalışmya ve halkı aydınlatmaya devam etti.
Yine çevresinde bulunan insanlardan sevgi ve saygı gördü. Büyük bir yılanın (Evran), ona itaat ettiğini
gören halk ona Ahi Evren (yılanın kardeşi) lakabını uygun gördü ve ondan sonra bu isimle anılmaya başlandı. 1262 yılında, Moğolların baskısı sonucu, Kırşehir emiri tarafından şehit edildi.
Talebeleri, onun yolunu devam ettirdiler. Osmanlı’nın kuruluş aşaması döneminde; birlik ve beraberliğin
sağlanmasında ve İslam Dini’nin yayılmasında önemli rol oynadılar.

Bazı Eserleri:
– Metali-ul İman
– Tebsırat-ül Mübtedi ve Tezkirat-ül Müntehi
– Et-Teveccüh-ül-Etemm
– Menahic-i Seyfi
– Medh-i Fakr ve Zemm-i Dünya
– Ağazı Encam
– Mükatebat
– Yezdan Şinaht
– Tercüme-i Elvah-ı İmadi
– Mürşid-ül Kifaye

10 Mayıs 2013 Saat : 9:00

“AHİ EVRAN (1171-1262)” için 8 Yorum

 1. aysenur candan dedi ki:

  Eh iste. ……………..Gibi

 2. . dedi ki:

  hepiniz……………… çok …………………… zeki siniz …….

 3. . dedi ki:

  ben 10000 e gidiyom ya siz

 4. . dedi ki:

  acaba bana yunus emre yi yazarmısınız

 5. zeki dedi ki:

  burası ders sorulucak site git başka yerde yap labaliliğini cevabı alırsın

 6. zeki dedi ki:

  pardon kardeşime yazarken başka siteye girdim rjdtfkyghjömbh cgfxdsw6a5qswertfvgybnhujımoölpçççkjmnhbgvfcxszawtfrhyujğşpi…çlömjnhbgvfcxsw11234w5r6y7hu8jlopğşşşşşşşşiü,-ğ*p0o9ıu7y6t5r4eeeeeeeeeewwwwww2q

 7. zeki dedi ki:

  acaba ahi evrana ait bir söz

AHİ EVRAN (1171-1262) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: