ALİ BİN İSA (EL KEHHAL)


ALİ BİN İSA (EL KEHHAL)

Göz Hastalıkları konusunda kitap yazan müslüman tıp alimi.

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Bağdat’ta tahsil gördüğü ve bilimsel çalışmalarını da orada yaptığı bilinmektedir. Doğum tarihi belli olmayan Ali Bin İsa, 1039 yılında ölmüştür. Hem ilaç, hemde cerahi yöntemlerle göz tedavisi yapan Ali Bin İsa; İslam aleminde ‘Kehhal,’ batıda ise ‘Haly Jesu’ olaral tanınmıştır. Tıp ilmi ile ilgili döneminin eserlerini incelemiş, tıp alimlerinden öğrendiklerine, kendi çalışmalarında elde ettiği bilgileri ilave ederek, göz hastalıkları ile ilgili çok önemli eseri ‘TEZKİRAT-ÜL KEHHALİN‘i yazmıştır. Bu eseri, İslam coğrafyasında ve batıda tanındı. Arapça olan eser, Latince’ye çevrildi. 19. yy sonlarına kadar, konusunda temel kaynak olarak kabul edildi.  Tezkirat-ül Kehhalin’de gözün yapısı, hastalıkları ve tedavi yöntenmleri ile ilgili geniş bilgiler bulunmaktadır. Eser üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde;  gözün anatomi ve fizyolojisi, tabakaları, damar ve sinir yapısı incelenmiş; beslenme kaynakları belirtilmiştir. İkinci bölümde; gözün dış hastalıkları ve tedavi yöntemleri,  göz kapağı,  gözyaşı bezleri, kornea hastalıkları ve tedavi yöntemleri anlatılmış, katarkt ameliyatı ve trohom hastalığına yer verilmiştir.  Üçüncü bölümde ise;  gözün iç hastalıları ve tedavileri anlatılmış, miyop, hipermetrop,  gece körlüğü,  şaşılık gibi bir çok göz hastalığı işlenmiştir. Kitabın sonunda da hijyen ve ilaçlardan bahsedilmiş;  lokal anestezinin yanında,  genel anestezi yöntemleri anlatılmıştır.

8 Kasım 2013 Saat : 10:53

ALİ BİN İSA (EL KEHHAL) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: