Bazı Kelime ve Kavramlar


Bazı Kelime ve Kavramlar

TEZ: Çabuk, Hızlı, Seri
TEZ: Sav, Bilimsel öneri, doğrulanmaya çalışılan düşünce. İleri sürülerek savunulan iddia,düşünce.
Tanıtılması gereken önerme, genel kabul görmekte olan fikir.
ANTİTEZ: İleri sürülerek savunulan düşünceye karşı çıkılan fikir. Tezi çürütmeye çalışan düşünce.
SENTEZ : Tez ve antitezin birlikte değerlendirilerek yeni bir sonuca ulaşılması.
SENTEZ : İki ayrı maddenin birleşerek, kendi özelliklerini yitirip, yeni özellikte bir madde meydana
getirmesidir.
HİPOTEZ: Varsayım, faraziye
Probleme sunulan geçici çözüm yolu.
Aynı sebeplerle izah edilen, çeşitli hadiselerin hepsini birden açıklayabilecek genel fikir.
Tecrübe edildiği halde, sebepleri anlaşılamayan hadiseler karşısında, bilim adamlarının şahsi kanaatlarını
ifade eden bu fikirlerine hipotez denir. Bir hipotez, bir çok bilim adamı tarafından benimsenip kabul
edilirse teori olur.
ANALİZ : Çözümleme, tahlil etme.
Bir bütünü parçalara ayırarak, derinlemesine inceleme.
TÜMEVARIM: Düşüncenin, özelden genele; tekilden, parçadan bütüne doğru değerlendirilerek sonuca
ulaşılması.
TÜMDENGELİM: Düşüncenin genelden özele, bütünden parçaya doğru değerlendirilerek analizi.

MEKANİK: Kuvvetlerin; maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen bilimdir. Fiziğin alt dallarından biridir. Mekanik; dengede bulunan cisimleri inceleyen statik ve hareket eden cisimleri inceleyen dinamik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yapıların ve makinaların projelendirilmesinde, başvurulan kurallar mekaniğin konusunu oluşturur.
STATİK: (Kelime anlamı: Durağan, bulunduğu konumu koruyan)
Statik; Cisimlerin dengesini, kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkilerini inceleyen mekanik dalıdır. Bina, köprü, baraj, kule gibi sistemlere etki eden kuvvetlerin incelenmesi statiğin konularındandır.
DİNAMİK: (Kelime anlamı: Her an değişebilen, hareketli)
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkileri inceleyen dalı.
AERODİNAMİK: Hareket eden cisimlerin, havayla etkileşimlerini inceleyen mekaniğin bir koludur. Bir cisim hava içerisinde hareket ettirildiğinde; hareketine etki eden, değişik kuvvetler ortaya çıkar. Buna aerodinamik kuvvet denir. Planladığımız şekilde, hava içerisinde hareketini devam ettirebilen cismin şekline de aerodinamik şekil adı verilir. Uçak, tren, otomobil, gemi, roket ve füzelerin hava sürtünmeleri ve rüzgarlara karşı etkilenmeleri konuları b

10 Nisan 2013 Saat : 11:22

Bazı Kelime ve Kavramlar Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: