İBRAHİM MÜTEFERRİKA (1674-1745)


Osmanlı Döneminde, İstanbul’da ilk matbaayı kuran, Macar asıllı, ilim ve irfan sahibi kişi.
1674 yılında Macaristan’ın Klojvar kentinde, protestan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İyi bir eğitim aldıktan sonra; rahip olmak üzere, Protestan Kilise’sine devam ederken, 1692 yılında Osmanlı Akıncıları tarafından esir alınarak İstanbul’a getirildi. İslam Dini’ni öğrenerek Müslüman olan İbrahim Müteferrika; bundan sonraki hayatında, dini ve ilmi çalışmaları ile Osmanlı Devleti’ne hizmet etti. Çalışkan, dürüst, fazilet sahibi ve vefakar bir insan olarak büyük takdir topladı.

ibrahim müteferrika

1719 yılında, Yirmisekiz Çelebizade Said Efendi ile Türk matbaasını kurma çalışmalarına başlayan İbrahim Müteferrika; çalışmaları ile ilgili bir rapor hazırlayarak Sadrazam Damat İbrahim Paşa’ya sundu. Kuruluş için olumlu cevap aldıktan sonra, dönemin Şeyhülislamı Yenişehirli Abdullah Efendi’den de izin ve fetva aldı. 1726 yılında resmen kurulan matbaada basılan ilk eser Vankulu Lugatı’dır. Bu matbaada daha sonra 16 eser ve bazı haritalar daha basılmıştır.
Osmanlı Devlet hizmetlerine devam eden İbrahim Müteferrika, 1745 yılında vefat etti.
Kendine ait eserleri:
-Rısale-i İslamiyye
-Vesület-üt Tıbaa
-Usulu’l Hikem fi Nizami’l-Ümmem

15 Haziran 2013 Saat : 3:42

İBRAHİM MÜTEFERRİKA (1674-1745) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: