İSLÂM ve İLİM


Kısaca ilim;  bilinmeyeni arama,  bulma,  keşfetme veya öğrenme olarak ifade edilebilir.  İnsanlığın ilerlemesi ve saadete kavuşması ancak ilimle mümkündür.  İslâm Dini’nin Kitabı Kur’an ‘Yaratan Rabbinin adı ile oku.  O,  insanı bir kan pıhtısından yarattı.  Oku,  Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.  kurani_kerim O, kalemle yazmayı öğretendir.  İnsana bilmediğini  O öğretti’  mealindeki ayetlerle indirilmeye başlanmıştır.  Allah’ın ilk emri oku olmuştur.  İslâm’ın ilk dönemlerinde bilgi;  Çin,  Hint,  Fars ve Yunanlılar da biraz da olsa gelişme göstermiş;  Araplar ise sadece şiir ve dil konusunda varlık gösterebilmişlerdi.  İslâm’ın  müslümanlara ilmi farz kılması,  Hz Muhammed’in ‘İlim ve hikmet mü’minin yitiğidir,  onu nerede bulursa alır’  ve  ‘Çin de bile olsa ilmi alınız’  hadislerini düstur alan Müslümanlar;  kısa dönemde fıkıh, matematik,  fizik,  kimya,  tıp ve astronomi gibi ilimlerde dönemin dehalarını çıkardı.  Müslüman bilim adamları, doğu batı  ayırmaksızın dönemlerindeki ilmi eserleri incelemişler,  tenkit etmişler, yanlış bilgileri ayıklayarak,  doğru bilgileri,  kendi çalışmaları ile geliştirmişler,  muazzam sonuçlara ulaşarak,  her alanda yeni eserler meydana getirmişlerdir.  Çok sayıda ve değişik bilim dalında alim yetiştiren İslam coğrafyası, bir ışık  dalgası gibi çevreyi aydınlatmaya ve hale hale genişletmeye başladı.  İslâm toplumu;  savaş,  siyaset ve bilgi alanında muazzam bir güce ulaştı.  İslâm coğrafyasının alimlerinin ortak özellikleri , islâmi ve fenni bilimleri birlikte  tahsil etmeleridir.  Her biri öncelikle çok iyi bir dini eğitim aldıktan sonra ‘Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında,  gece ile gündüzün değişip durmasında,  elbetteki akıl sahipleri için delilller vardır’  diyen ayeti de rehber alarak fen  ilimlerinde de  kapsamlı bir tahsil görmeleri ve sürekli araştırma ve deney yapmalarıdır.  Asırlarca,  tek gayeleri hakka ve halka hizmet için,  maddi  veya şöhreti bir karşılık beklemeden çalışan müslüman bilim adamları, kendilerinden  sonra gelenlerin çalışmalarına rehberlik  ve kaynak olacak çok büyük eserler bırakmışlardır. Bu günkü modern bilim dallarının batılılara mal edilen icat ve buluşların  tamamına yakını, asırlar  öncesinden bu İslâm alimleri tarafından tespit   edilmiş ve bulunmuştur.  Her biri bir ilim yuvası haline gelmiş,  İslâm merkez ve şehirleri asırlarca ışık kaynakları olmuşlardır.  Ne yazık ki,  bu aydınlık dönem sonraki asırlarda yavaş yavaş  ışığını  kaybetmeye başlamış,  ilmi çalışmaların merkezi batıya kaymıştır. Kendi ülkemiz açısından bakıldığında da, ne yazık ki son asırlarda ilmi çalışmalara gerektiği kadar önem verilmediği gibi,  geçmişimizdeki bu aydınlık dönemin yıldızlarını ve çalışmalarını ders kitaplarından dahi esirgemişiz.  Yaşadığımız çağda bilimsel çalışmalara, batıda çok önem verilmekte ve her yönü ile desteklenmektedir. İnsana ve bilime yapılan yatırım, toplumların geleceğidir.

974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydınlık dönemin alimlerinden :

 • -Ahmed Bin Musa: Astronomi uzmanı ve sistem mühendisliği bligini
 • -Ammar:  İlk katarakt ameliyatını gerçekleştiren
 • -Ali Bin Abbas: İlk kanser ameliyatını yapan bilim adamı
 • -Ali Bin İsa: Göz hastalıkları konusu uzmanı ve yazarı
 • -Ali Kuşçu: Astronomi ve matematikçi.
 • -Akşemseddin: Mikrobu keşfeden ilk ilim adamı
 • -Battani: Astronom
 • -Beyruni: Matematik, fizik, tıp, jeoloji ve astronomi uzmanı
 • Bitruci: Astronomi bilgini
 • -Cabir Bin Eflah:  Matematik ve astronomi bilgini, çubuklu güneş saatini yapan ilk bilgin
 • -Cabir Bin Hayyan: Modern kimyanın kurucusu
 • -Ebul Vefa: Matematik ve astronomi bilgini
 • -Erzurumlu İbrahim Hakkı:
 • -El Harezmi:  Matematikçi, gökbilimci ve coğrafyacı
 • -Evliya Çelebi: Büyük seyyah
 • -Farabi: Felsefeci ve ses bilimcisi
 • -Fatih Sultan Mehmet: Havan ve yivli topları döktüren Osmanlı Sultanı
 • -Gayaseddin Cemşit: Matematikçi ve gökbilimci
 • -İbni Haldun: Tarihçi
 • -İbn-i Haysem: Fiziğin kurucusu
 • -İbn-i Sina:  Ünlü tıp doktoru
 • -İbn-i Türk:  Cebirin temelini atan bilim adamı
 • -İbn-i Cassar:  Cüzzam hastalığı konusunu araştıran tıp bilgini
 • -Kadızade Rumi: Matematik ve astronomi bilgini                                                                                                                               -Katip Çelebi:  Tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografya bilgini                                                                                                 –  Nizamülmülk: Siyaset ve yönetim bilimcisi
 • -Ömer Hayyam: Cebir bilgini
 • -Piri Reis: Ünlü denizci ve haritacı
 • -El Razi: Kimyager, doktor,  felsefeci ve müzikçi
 • -Uluğ Bey: Matematikçi  ve gökbilimci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Mart 2014 Saat : 10:45

İSLÂM ve İLİM Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: