İSLÂM ve İNSAN


İslâm Dini;  insanı tam ve mükemmel şekilde tanımlamıştır.  Yaratılış, hayat,  ölüm ve ötesi hakkında en teferruatlı bilgiler,  Kur’anı Kerim ve Hz Muhammed’in anlatımlarında vardır.  İnsanın kendiliğinden olmadığı,  ilk insanın topraktan yaratıldığı,  daha sonrakilerin ilk insandan çoğaldığı açık bir şekilde ifade edilmiştir.  Bu durum ‘Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık’  ayeti ile açıkça ortaya konmuştur.  Allah,  Hz Adem’i yaratmış ve ruh vermiştir.  75295477Allah’tan başka her şey O’nun tarafından yaratılmıştır.  İslamiyet’te insan fiziki beden ve ruhuyla birlikte ele alınır.  ‘Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık’ vahyini kapsayan İslamiyet;  kainatın insan için, insanın da Allah’a kulluk etmek için yaratıldığını bildirmektedir.  İslâm Dininde,  insanın tek görevi Allah’a kulluk etmektir.  Kulluk,  insanın yaşadığı süre içinde bütün zamanını, hareketlerini İslam kaide ve kurallarına göre düzenlemesidir.  Genel olarak eşit sayılan insanlar;  Allah’a kulluk görevini diğerlerinden daha çok yerine getirerek,  değerlerine göre üstünlük elde ederler.  Peygamberler diğer insanlardan,  Hz Muhammed’de diğer peygamberlerden üstündür.  İslam Dini,  insanları Müslüman ve olmayanlar olarak ikiye ayırmıştır.  Müslüman olan müslümanın kardeşidir.  İnsan,  anatomik yapısı itibarı ile hayvanlarla benzerlik gösterir ama;  ruh,  nefis,  akıl,  şuur,  irade,  zeka,  idrak gibi vasıflar sadece insana verilmiştir.  Bütün kainatı insan için yaratan ve içinde bulunan her şeyi insanın emrine veren Yüce Allah,  insanı yeryüzündeki halifesi kılmış,  karşılık olarak sadece kendine kulluk etmesini istemiştir. İslâm Dini’nde insan;  dünyada aşırılıklardan uzak,  medeni bir şekilde yaşamaya,  ebedi hayatta da saadete kavuşmaya layık bir varlıktır.  Bunun kaide ve kuralları İslam kaynaklarında açık olarak ortaya konmuştur.

Kabe

4 Mart 2014 Saat : 9:48

İSLÂM ve İNSAN Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: