DARÜLELHAN

merak ettikleriniz,merak DARÜLELHAN

Osmanlı’nın son yıllarında kurulan ilk resmi müzik okulu. 1914 yılında kurulan Darülbedayi ile müzik okuluna ilk adım atılmıştı. Bu okulda tiyatronun yanında bir de müzik şubesi bulunuyordu. Bu alandaki ilerlemeyi sağlamak, sanatçılar ve müzik öğretmenleri yetiştirmek amacıyla; 1917 yılında Darülelhan kuruldu.

20 Nisan 2016 Saat : 9:27
Dogan
devamını oku

DARÜLBEDAYİ

DARÜLBEDAYİ

İstanbul Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatrosunun ilk şekli ve adı.
1913-1914 yıllarında, İstanbul belediye başkanı Cemil Paşa’nın girişimleri sonucu;1914 yılında belediye meclisi kararıyla kuruldu. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından sonra,

19 Nisan 2016 Saat : 9:55
Dogan
devamını oku

DARÜLACEZE

DARÜLACEZE

Bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve sakat kişileri, kimsesiz çocukları korumak ve yetiştirmek için; II. Abdülhamit döneminde yaptırılan düşkünler yurdu.
1892’de Okmeydanı’nda Sultan Abdülhamit ve sadrazam Halil Rıfat Paşa tarafından temeli atılan yurdun kuruluş giderleri,

19 Nisan 2016 Saat : 9:47
Dogan
devamını oku

DARÜŞŞİFA

DARÜŞŞİFA

Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, sağlıkla ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin verildiği, hasta tedavilerinin yapıldığı sağlık kurumları, hastane.
Abbasiler döneminden itibaren, İslâm ülkelerinde sürekli gelişen bu sağlık kurumları, vakıf esasına göre kuruluyor ve halka hizmet veriyordu.

18 Nisan 2016 Saat : 4:06
Dogan
devamını oku

DERGÂH

DERGÂH

Bir tarikata bağlı şeyhlerle, onlara bağlı talebelerin kaldığı ve ders gördüğü yer, tekke. Dergâh ve ya tekkeler, İslâmiyet’in ilk dönemlerinden itibaren İslâm ahlâkının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve İslâmiyet’in tam manada yaşandığı yerler olmuş; zaman içinde, tarikat ehlinin ve öğrencilerinin merkezleri haline dönüşmüştür.

18 Nisan 2016 Saat : 3:56
Dogan
devamını oku

DEFLASYON

DEFLASYON

Deflasyon, iktisadi bir terim olup; toplam arzın talepten fazla olması nedeniyle fiyatlar genel seviyesinin düşmesini ifade eder. Deflasyonun başlıca nedenleri:
-Çoğu zaman para hacmini azaltarak tüketimi kısıtlamayı ve bu yolla enflasyonu aşağı çekmeyi öngören makro ekonomik politikalar, deflasyona neden olur.

18 Nisan 2016 Saat : 1:15
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar