DARÜLACEZE

DARÜLACEZE

Bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve sakat kişileri, kimsesiz çocukları korumak ve yetiştirmek için; II. Abdülhamit döneminde yaptırılan düşkünler yurdu.
1892’de Okmeydanı’nda Sultan Abdülhamit ve sadrazam Halil Rıfat Paşa tarafından temeli atılan yurdun kuruluş giderleri,

19 Nisan 2016 Saat : 9:47
Dogan
devamını oku

DARÜŞŞİFA

DARÜŞŞİFA

Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, sağlıkla ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin verildiği, hasta tedavilerinin yapıldığı sağlık kurumları, hastane.
Abbasiler döneminden itibaren, İslâm ülkelerinde sürekli gelişen bu sağlık kurumları, vakıf esasına göre kuruluyor ve halka hizmet veriyordu.

18 Nisan 2016 Saat : 4:06
Dogan
devamını oku

DERGÂH

DERGÂH

Bir tarikata bağlı şeyhlerle, onlara bağlı talebelerin kaldığı ve ders gördüğü yer, tekke. Dergâh ve ya tekkeler, İslâmiyet’in ilk dönemlerinden itibaren İslâm ahlâkının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve İslâmiyet’in tam manada yaşandığı yerler olmuş; zaman içinde, tarikat ehlinin ve öğrencilerinin merkezleri haline dönüşmüştür.

18 Nisan 2016 Saat : 3:56
Dogan
devamını oku

DEFLASYON

DEFLASYON

Deflasyon, iktisadi bir terim olup; toplam arzın talepten fazla olması nedeniyle fiyatlar genel seviyesinin düşmesini ifade eder. Deflasyonun başlıca nedenleri:
-Çoğu zaman para hacmini azaltarak tüketimi kısıtlamayı ve bu yolla enflasyonu aşağı çekmeyi öngören makro ekonomik politikalar, deflasyona neden olur.

18 Nisan 2016 Saat : 1:15
Dogan
devamını oku

DEMOKRAFİ

DEMOKRAFİ

Nüfus olaylarını inceleyen bilim dalı. Nüfusbilim olarak ta adlandırılan demokrafi, bir ülkede ve ya dünyada bulunan nüfusun yapısını, durumunu, özelliklerini araştırıp istatistiki bilgiler halinde ortaya koyar.  Mevcut nüfusun sayısını, yaş, cinsiyet, tahsil, evlilik durumlarını, doğum ve ölümlere göre dağılımını;

18 Nisan 2016 Saat : 1:07
Dogan
devamını oku

RAMAZANOĞULLARI

RAMAZANOĞULLARI

Adana Bölgesinde Hüküm Süren Türkmen Beyliği (1352-1608)
Oğuzların Üç oklu koluna bağlı Yüregir boyuna mensup Türkmenler, Moğol istilası üzerine; diğer Türkmen Boyları ile birlikte, XIII. YY’da Anadolu’ya göç ettiler. Moğolların, Anadolu’da da akın ve istilalarının sürdüğü bu dönemde; Suriye taraflarına doğru giderek Memluk topraklarına doğru ilerlediler.

15 Nisan 2016 Saat : 11:06
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed