SAMİHA AYVERDİ (1905-1993)

SAMİHA AYVERDİ (1905-1993)

Cumhuriyet Dönemi Yazarlarından, Mutasavvıf, Düşünür
Osmanlı subayı İsmail Hakkı Bey ve Fatma Meliha Hanım’ın kızı olarak 1905 yılında, İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Şehzadebaşı semtinde geçti, ilk tahsilini mahalle mektebinde yaptı;

22 Nisan 2017 Saat : 8:37
Dogan
devamını oku

RIZA NUR (1879-1942)

RIZA NUR (1879-1942)

Hekim, Siyasetçi, Yazar ve Türkolog
1879 Yılında, kunduracı Mahmud Zeki Efendi’nin oğlu olarak Sinop’ta doğdu. İlköğenimini Sinop’ta yaptıktan sonra, İstanbul’a gitti. Önce Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ni (ortaokul), ardından da Tıbbiye İdadisi’ni bitirdi (Lise). Liseden sonra Askeri Tıp Okulu’na devam edip, 1901 yılında tabip yüzbaşı oldu.

16 Nisan 2017 Saat : 4:14
Dogan
devamını oku

REFİK HALİD KARAY (1888-1965)

REFİK HALİD KARAY (1888-1965)

Hikâye ve Roman Yazarı
15 Mart 1888’de İstanbul’da doğdu. Babası Maliye başveznedarı Mehmed Halid Bey, annesi Nefise Hanım’dır. Başladığı Galatasaray Sultanisini yarıda bırakarak Hukuk Mektebine devam ettiyse de, Meşrutiyetin ilânıyla orayı da bitirmeden bıraktı ve gazeteciliğe başladı.

12 Nisan 2017 Saat : 2:44
Dogan
devamını oku

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ (1917-1983)

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ (1917-1983)

Gazeteci, Yazar, Şair, Siyasetçi
Asıl adı Osman Zeki Yüksel olup, 1917’de Antalya’nın Akseki ilçesinde doğdu. Babası,  Akseki eski müftülerinden Ahmet Salim Yüksel, annesi ise Emine Hanım’dır. Osman Yüksel aynı zamanda, 1947-1951 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Ahmet Hamdi Akseki’nin de yeğenidir.

14 Mart 2017 Saat : 6:20
Dogan
devamını oku

OSMAN BÖLÜKBAŞI (1913-2002)

OSMAN BÖLÜKBAŞI (1913-2002)

Türk Siyasetçi
1913 yılında, Kırşehir’in Hasanlar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Ağa, annesi Fatma Hanım’dır. İlkokulu Kırşehir’de, ortaokulu da Kayseri’de bitirmesinin ardından İstanbul Erkek Lisesi’nde okudu.

10 Mart 2017 Saat : 7:22
Dogan
devamını oku

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

Edebiyat Tarihi Araştırmacısı, Şair, Edebiyat Öğretmeni
Doksanüç Harbi sonrasında, Filibe’den Anadolu’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak; 16 Temmuz 1902’de İnebolu’da doğdu. Babası öğretmen Mehmet Cevdet Efendi, annesi Şefika Hatun’dur.

6 Mart 2017 Saat : 8:50
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar