NAÎMÂ

NAÎMÂ

İlk Resmi Osmanlı Vak’anüvisi, Tarihçi
Asıl adı Mustafa Naim olup, 1655’de Halep’te doğdu. Dedesi Ali Ağa ve babası Mehmed Ağa, yeniçeri serdarlığı yapmışlar ve bölgenin hatırı sayılır kişileri arasında yer almışlardı. Doğduğu yer Halep’te iyi bir eğitim alan Mustafa Naim tarih, edebiyat ve astroloji konularında kendini yetiştirdi.

10 Şubat 2017 Saat : 7:25
Dogan
devamını oku

MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABÎ

MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABÎ

İslâm Düşünce ve Tasavvuf Tarihinin Önde Gelen Âlimlerinden
Adı Ebû Bekr Muhammed bin Ali olup, kendisi de birçok eserinde adını ‘Muhammed İbnü’l Arabî’ olarak kaydetmiştir. İslâm âlimleri de ‘Şeyhü’l Ekber’ ve Muhyiddin’ lakaplarını vermişlerdir.

7 Şubat 2017 Saat : 3:41
Dogan
devamını oku

MİSÂK-I MİLLİ

MİSÂK-I MİLLİ

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Kabul Ettiği Barış Şartlarını Açıklayan Bildiri
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, bir taraftan Anadolu’da kurtuluş hazırlıkları çerçevesinde hazırlıklar ve teşkilatlanma sürecinde Erzurum ve Sivas kongreleri (1919) toplandı; diğer yandan da bu kongrelerin talebi doğrultusunda Osmanlı Hükümeti genel seçim kararı aldı.

11 Ocak 2017 Saat : 1:59
Dogan
devamını oku

METELİK

METELİK

Çeyrek kuruş, on para değerindeki Osmanlı metal parası.
II. Mahmud’un tahta çıkışının yirmibeşinci yılında (1833)  basımına başlanan düşük gümüş ayarlı bakır paralar. Kara beşlik de denilen bu meteliklerin, daha önce basılanlardan ayırt edilebilmesi için üzerine bir nokta konuldu.

11 Ocak 2017 Saat : 1:38
Dogan
devamını oku

MECİDİYE

MECİDİYE

Altın ve gümüşten basılan Osmanlı sikkeleri
Sultan Abdülhamid’in, 1840’da para ayarlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili fermanıyla, tahta çıkışının altıncı yılında (1844) basımına başlanan altın ve gümüş paralara verilen genel ad olmakla birlikte bu terim daha çok yirmi kuruş değerindeki gümüş sikkeler için kullanılmıştır.

29 Aralık 2016 Saat : 5:00
Dogan
devamını oku

MANGIR

MANGIR

Osmanlılar zamanında kullanılan 2,5 para değerindeki bakır sikke
Moğolca’da altın ve gümüş  para anlamına gelen ‘Mangun’ veya ‘Mungun’ kelimesinden Türkçeye girmiştir. Bakır para, çürük akçe, kızıl mangır gibi tabirler de mangırlar için kullanılan terimlerdir.

29 Aralık 2016 Saat : 4:49
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed