İZN-İ SEFİNE

İZN-İ SEFİNE

Osmanlılar döneminde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemilere verilen izin belgesi.
İzn-i Sefine uygulaması, Fatih Sultan Mehmed’in 1452 yılında, Anadoluhisarı ve Rumelihisarı kale muhafızlarına verdiği emirlerle başlatılmıştır.

7 Kasım 2016 Saat : 6:28
Dogan
devamını oku

İTİKÂF

İTİKÂF

Sözlükte hapsetmek, men etmek, oraya bağlanıp kalmak gibi anlamlara gelen itikâf; fıkıhta kişinin ibadet amacıyla belirli bir süre camide kalmasını ifade eder. İtikâfa giren kişiye ‘mu’tekif’ veya ‘âkif’ denilir.

6 Kasım 2016 Saat : 7:35
Dogan
devamını oku

İHRAM

İHRAM

Haram aylarına veya Harem bölgesine girmek, haram kılmak anlamına gelen ihram kelimesi; terim olarak hac veya umreye niyet eden kimsenin, diğer zamanlarda yapması helâl olan bazı fiil ve davranışlarının, hac veya umrenin tamamlanmasına kadar yasak olmasını ifade eder.

26 Ekim 2016 Saat : 1:30
Dogan
devamını oku

ISKAT

ISKAT

Terim olarak düşürmek, atmak, izale etmek anlamlarına gelen ıskat; hukukta bir mülkiyet veya hakkın malik ve ya sahibi kabul edilene intikalinin reddi ile bunlardan mahrum bırakılması manasını ifade eder.

20 Ekim 2016 Saat : 7:10
Dogan
devamını oku

HAVARİLER

HAVARİLER

Hz İsa’nın kendisine yardımcı olmak, kendisinden sonra da İseviliği yaymak için kendisine inananlar arasından seçtiği oniki kişi.
Dost, kusursuz, taraftar, yardım eden, kendisini bir davaya adayan manalarına gelen havari dini anlamda;

20 Ekim 2016 Saat : 6:59
Dogan
devamını oku

HOKKA

HOKKA

Genellikle cam, metal, seramik gibi maddelerden yapılan ve küçük kutu anlamına gelen Hokka; içerisine konulan sıvının türüne göre boya hokkası, macun hokkası, mürekkep hokkası gibi isimlerle ifade edilir. Geçmişte yaygın olarak kullanılanı mürekkep hokkasıdır.

17 Ekim 2016 Saat : 4:06
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed