EMİSYON

EMİSYON

Çıkarmak, yaymak, dolaşıma sokmak, ihraç etmek gibi anlamları ifade eden emisyon kelimesi ekonomide; bir ülkede kâğıt para, tahvil, bono, hisse senetleri gibi değerlerin ilk defa piyasaya sürülmesi anlamına gelir. Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü toplam kâğıt para miktarı da

22 Nisan 2016 Saat : 10:37
Dogan
devamını oku

CEZERİ

CEZERİ

Mekanik Alanındaki Önemli Çalışmalarıyla Tanınan İslâm Bilgini
Tam adı Bediüzzaman Ebü’l-İzz İsmâil bin er-Rezzâz el-Cezeri olup, doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinememekte birlikte, 12. yy’da, Dicle ile Fırat arasındaki Cezire’de (Cizre) doğmuş, 13. yy’ın başlarında vefat etmiştir. El-Cezeri ismiyle tanınmıştır.

22 Nisan 2016 Saat : 10:26
Dogan
devamını oku

DAMITMA

DAMITMA

Sıvı karışımlardaki maddeleri, kaynatılarak buharlaştırılırken, kaynama noktaları arasındaki farklılıktan yararlanılarak ayrıştırılması ve arıtılması yöntemi (Distillation).Bu işlem, kolay kaynayanı zor kaynayanlardan ayırma işlemi için kullanılır.

21 Nisan 2016 Saat : 10:43
Dogan
devamını oku

DARÜLFÜNUN

DARÜLFÜNUN

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, üniversite ve yüksekokullar için kullanılan terim. Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim faaliyetleri genel olarak Medreseler tarafından  yürütülüyordu. 1845’te toplanan Maarif Komisyonunda, devlet memuru yetiştirilmesi, genç nesillere bilim ve tekniğin öğretilmesi amacıyla

21 Nisan 2016 Saat : 10:35
Dogan
devamını oku

DARÜŞŞAFAKA

DARÜŞŞAFAKA

Öksüz, yetim ve yoksul çocuklarının eğitim ve öğretimini sağlamak amacıyla, İstanbul’da kurulan ilk parasız yatılı lise.
30 Mart 1863 tarihli Padişah Fermanı ile hazırlıklara başlandı. 1865 yılında, fakir çocukların okuma imkânına kavuşabilmeleri için ‘Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiyye’ teşekkülü kuruldu.

20 Nisan 2016 Saat : 9:44
Dogan
devamını oku

DARÜLEYTAM

merak ettikleriniz,merak DARÜLEYTAM

Yetim ve öksüz kalan çocukların korunması amacıyla, 1914’te açılan yurtlar. Ülkemizin birçok bölgesinin işgal edilmesi ve savaş şartları içerisinde, birçok çocuk aç ve açıkta kaldı. Savaşın başlamasıyla, yurdumuzdan, özellikle de İstanbul’dan ayrılan yabancılara ait okul ve binalar boşalmıştı.

20 Nisan 2016 Saat : 9:34
Dogan
devamını oku

Bizi takip edin

merak nedir? Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar